Προσωπικά δεδομένα - Ένα & Ένα
Ένα & Ένα

Έπιπλα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του website enakiena.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997  για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3471/2006 και όπως ισχύει σήμερα) και ως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά και η οποία νομοθεσία υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του website enakiena.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου και πάντα μέσα στο υπάρχον κείμενο ή και ενδεχόμενη αλλαγή στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του website enakiena.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης  μπορεί να επισκεφθεί-περιηγηθεί στην ηλεκτρονική μας σελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Οι διαχειριστές του website enakiena.gr διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσουν ή δημοσιοποιήσουν, σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο, προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το website enakiena.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του website enakiena.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την οριστική διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του website enakiena.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του website μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τους διαχειριστές του enakiena.gr, τότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να διαγράψουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι διαχειριστές του website enakiena.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι επισκέπτες / χρήστες του website έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το website enakiena.gr είναι τα ακόλουθα:

 

Cookies 
Το website enakiena.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του website, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του website enakiena.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης του website enakiena.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του website enakiena.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Διεύθυνση IP
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο website enakiena.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του website enakiena.gr.

 

Newsletters -ΕνημερωτικάΔελτία
Τα στοιχεία του κάθε επισκέπτη / χρήστη του website enakiena.gr ο οποίος εγγράφεται στην υπηρεσία των ΕνημερωτικώνΔελτίων (Newsletter) είναι εμπιστευτικά και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Οποιοσδήποτε επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μετοenakiena.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικών του στοιχείων, την διόρθωση αυτών ή την διαγραφή τους.

 

Σύνδεσμοι
Το website enakiena περιλαμβάνει ή ενδέχεται να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του site, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν, και οφείλει ο επισκέπτης/χρήστης επιδεικνύοντας προσωπική επιμέλεια να ενημερωθεί σχετικά με αυτούς.

 

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει η ιστοσελίδα
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε-δίνοντας ρητή συγκατάθεση, με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.